main_desktope
main_mobile

 

O KONGRESIE

Zapraszamy na Jedyne wydarzenie łączące wszystkich uczestników rynku zdrowia organizowane przez ZPP - reprezentatywną organizację pracodawców.  

Celem konferencji jest tworzenie platformy dialogu i wymiany opinii między wszystkimi uczestnikami systemu zdrowia w Polsce i budowa wspólnych rekomendacji kierowanych do decydentów i regulatorów systemu.

Opiekę merytoryczną nad Kongresem objął zespół renomowanych ekspertów wchodzący w skład Kapituły Kongresu.
W wydarzeniu wezmą udział producenci leków, dystrybutorzy, dostawcy usług medycznych, organizacje pacjenckie i decydenci.

Motywem łączącym poszczególne sesje merytoryczne jest spojrzenie na zdrowie z perspektywy pracodawców jak i pracowników coraz częściej zmagających się z wieloma chorobami, w tym przewlekłymi, które na nowo definiują ich pozycję i możliwości na rynku pracy
 

REJESTRACJA

 

Zapraszamy już za:
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

 

main_desktope
main_mobile

 


Zależy nam, aby tematy poruszane podczas naszego wydarzenia były oparte wyłącznie na medycynie bazującej na faktach (Evidence Based Medicine). Dlatego opiekę merytoryczną nad Kongresem objął zespół renomowanych ekspertów wchodzący w skład Kapituły Kongresu. Nasze zaproszenie przyjęli: 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY

CHOROBY METABOLICZNE
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM

CHOROBY RZADKIE
prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
ERN EURO NMD

CHOROBY RZADKIE
prof. Anna Latos-Bieleńska

konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej; przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich

CHOROBY ZAKAŹNE
dr hab. Ewa Augustynowicz

Profesor NIZP PZH-PIB
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
– Państwowy Instytut Badawczy

DIABETOLOGIA
dr n. med. i n. o zdr. Beata Stepanow

Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej
Dyrektor Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

KARDIOLOGIA
Prof. dr hab. n. med. Robert Gil

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Kierownik Kliniki Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie

KARDIOLOGIA/LIPIDOLOGIA
prof. Maciej Banach

Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, CMO, Dairy Biotechnologies, Prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”

KARDIOLOGIA/LIPIDOLOGIA
prof. dr hab. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka

Konsultantka
Poradnia Kliniki Wad Wrodzonych Serca
i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym,
Klinika Wad Wrodzonych Serca
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

MEDYCYNA PRACY
prof. IMP, dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Marcinkiewicz
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź

MEDYCYNA RODZINNA
dr Janusz Krupa

specjalista medycyny rodzinnej, pracownik naukowo – dydaktyczny
Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie

OCHRONA ZDROWIA
prof. dr hab. n. med. Halina Car

kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ONKOLOGIA
dr Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu

Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości – „SPOIWO“
wiceprezes zarządu, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.

ONKOLOGIA
prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. NSO, Przewodniczący PTO, Przewodniczący Rady ABM

ONKOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny

NEFROLOGIA
Łukasz Jankowski

lekarz, reformator i lider młodego pokolenia samorządu lekarskiego, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji (2022 – 2026), wcześniej prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (2018-2022 r.)

PNEUMONOLOGIA / ALERGOLOGIA 
/ IMMUNOLOGIA

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii, Immunologii Klinicznej Wojskowego Państwowego Instytutu Badawczego

OCHRONA ZDROWIA
dr Jerzy Gryglewicz

HEMATOLOGIA
prof. dr hab. med. Iwona Hus
Kierownik Kliniki Hematologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie

KARDIOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Antoni Gaciong
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

KARDIOCHIRURGIA
prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
Dyrektor PIM MSWiA

 

 

main_desktope
main_mobile

 


Uroczyste wręczenie wyjątkowych statuetek dla liderów obszaru zdrowia przyznawane z inicjatywy ekspertów obszaru zdrowia - członków Kapituły Naukowej w wybranych kategoriach Wytypowanych przez Kapitułę Naukową: np. Lekarz medycyny rodzinnej, Dziennikarz zdrowia, Polityk zdrowia, Pracodawca zdrowia

Nagrody wręczane laureatom przez czołowych ekspertów systemu ochrony zdrowia i osobowości świata medycznego. Galę poprowadzi Monika Richardson – dziennikarka i przedsiębiorczyni.

 

      main_desktope
main_mobile

 

 

 

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Nowy Świat 33
NIP: 522-295-88-64
REGON: 142553074
KRS: 0000361844


Kontakt w sprawach merytorycznych:
Aleksandra Sienkiewicz
Dyrektor Forum Zdrowia ZPP
tel./fax: +48 513 928 606
mail: a.sienkiewicz@zpp.net.pl

Kontakt w innych sprawach:
biuro@zpp.net.pl 
Tel. +48 22  826 08 31
e-mail: biuro@zpp.net.pl

 

KONFERENCJA „ZDROWIE 360”. Kompleksowo o systemie zdrowia w Polsce. REJESTRACJA